Dzi¶: Aktualny nr:

   ogłoszenia drobne |  fotodekoracje | a ludzie mówi±[ napisz do nas ]  
  
Lokalny Hyde Park
Miejsce, któremu nazwa Hyde Park zawdzięcza swoje potoczne znaczenie – jako forum dla swobodnego wypowiadania wszelkich pogl±dów w imię wolno¶ci słowa (pod warunkiem nieobrażania królowej :)

[wiecej]

Co z Kauflandem i rondami?
Boję się, że ten temat jest już przegrany – powiedział na ostatniej sesji Rady Miejskiej Krotoszyna burmistrz Julian Jok¶. Słowa te odniósł do budowy supermarketu i dwu rond na ul. Mickiewicza. – Nie wycofujemy się – zapewnia Adam Gabrowski - przedstawiciel wrocławskiej spółki Tal&Co Management, która jest inwestorem.
[wiecej]

Komorowski wygrał także w drugiej turze!
W powiecie krotoszyńskim, tak jak i w całym kraju, wybory prezydenckie wygrał Bronisław Komorowski. Uzyskał 51.79 proc. głosów poparcia, podczas gdy Jarosław Kaczyński - 48.21 proc. Frekwencja wyniosła u nas 51.12 proc.


[wiecej]

Segregacja ¶mieci - ¶ciema i hipokryzja?
Mimo iż wielu mieszkańców powiatu wyraża chęć segregacji ¶mieci i protestuje przeciwko redukcji liczby przystosowanych do tego kontenerów, w tej chwili selektywna zbiórka odpadów jest nieopłacalna. Ani dla firm recyklingowych ani dla samorz±dów, które dopłacaj± do selektywnej zbiórki.
[wiecej]

Mieszkańcy skazani na podtopienia?
O zwi±zanych z ciekiem Jawnik problemach, z którymi borykać się musz± mieszkańcy okolic parku Integracji Europejskiej, pisali¶my w numerze 25 Rzeczy. Niedługo potem wystosowali oni do burmistrza pismo z pro¶b± o uregulowanie sytuacji na tym terenie.
[wiecej]

W czym rzecz?
Rzecz w segregacji odpadów, o której piszemy w dzisiejszym wydaniu.
[wiecej]