Sygnały

Sesja gminna. 26 sierpnia obradować będzie Rada Miejska Krotoszyna. Radni wysłuchają informacji o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego i o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze. Zaplanowano podjęcie dziesięciu uchwał, m.in. dotyczących utworzenia stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podległych gminie oraz wysokości diet radnych, sołtysów i przewodniczących rad osiedli.

STOP.

***


Obrady Rady Powiatu. 27 sierpnia spotkają się na sesji radni powiatowi. Zapoznają się m.in. z aktualną sytuacją w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, zwłaszcza z przebiegiem prac remontowo – adaptacyjnych w szpitalu. Będą głosowali nad jedenastoma uchwałami.

STOP.

***


Rocznica, otwarcie, inauguracja. Miejsko – gminna inauguracja nowego roku szkolnego połączono w Krotoszynie z zaplanowanym na 1 września uroczystym otwarciem Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (dawna SP 3). Tego samego dnia o 11.00 w kościele farnym zostanie odprawiona Msza św. w intencji ofiar II wojny światowej oraz krotoszyńskiej oświaty.

STOP.

***


Powiatowe święto plonów. 5 września w Rozdrażewie odbędą się dożynki powiatowe. Uroczystość rozpocznie Msza św. w miejscowym kościele pw. św. Jana Chrzciciela. O 15.00 w stronę boiska ośrodka sportu i rekreacji wyruszy dożynkowy korowód. Po części obrzędowej rozpoczną się występy zespołów folklorystycznych i Turniej Gmin o Puchar Starosty.

STOP.Wstecz