Krotoszynianin Roku


ROZBIJANIE KRZYWYCH ZWIERCIADEŁOd 1994 r. nasza redakcja rokrocznie powołuje kapitułę wybierającą Krotoszynianina Roku i nominowanych do tego tytułu. Hasło wywoławcze brzmi: indywidualności. Ludzie silni, sprawmi w działaniu na rzecz Małej Ojczyzny i jej mieszkańców, odważni, niekonwencjonalni, niezależni, odróżniający się od szarego tła, pociągający za sobą bliźnich.

Kapituła szuka też Przyjaciół Krotoszyna - osób mieszkających z dala od tego miasta (niekiedy nawet poza granicami kraju), które poprzez swoje postawy sławią jego imię i przynoszą mu chlubę.

Najtrafniej bodaj sedno rzeczy oddał niezapomniany Ks. Józef Tischner, goszczący na uroczystości ogłoszenia werdyktu kapituły w 1997 r.:


- Kiedy diabeł chce namieszać, to między człowieka a człowieka wtyka krzywe zwierciadło. Patrzę i widzę twoje oblicze w krzywym zwierciadle. Ty patrzysz i widzisz moje oblicze w krzywym zwierciadle. I wtedy coś nam mówi: „Prostujcie się!” No i zaczynamy się prostować, skaczemy sobie do oczu. Każdy jest przekonany, że ma rację.

To, co wy robicie tutaj, to jest usuwanie krzywych zwierciadeł. Ile krzywych zwierciadeł jest między człowiekiem a człowiekiem, na przykład w polityce... A tutaj... myślę, że dzisiejszy dzień można zamknąć refleksją: Rozbiliście jedno krzywe zwierciadło więcej, może nawet więcej niż jedno. A kiedy rozbija się krzywe zwierciadła, ludzie patrzą sobie w oczy prosto, bez tych fałszywych odbić. I wtedy droga od człowieka do człowieka jest otwarta...


Styczeń 1994


 • KROTOSZYNIANIN LAT 1990 - 1993 - Wiesław Orzechowski, krotoszyński animator czasu demokratycznych przemian, przewodniczący Komitetu Obywatelskiego
Wiesław Orzechowski


NOMINOWANI:

 • Jerzy Rędzikowski - propagator tenisa ziemnego

 • Adam Szmigiel - lekarz, społecznik

 • Sabina Urbaniak - założycielka i prezes Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane

 • Aleksander Zielonka - założyciel klubu LionsStyczeń 1995


 • KROTOSZYNIANKA ROKU 1994 - Siostra Estella - elżbietanka prowadząca zespół charytatywny przy parafiii św. ap. Piotra i Pawła

 • PRZYJACIEL KROTOSZYNA - Maksymilian Herwich - mieszkający w Szwjcarii dobroczyńca wielu krotoszyńskich szkół, instytucji, organizacji
Siostra Estella


NOMINOWANI

 • Małgorzata Jędrzejewska - zamieszkała w maleńkich Biadkach mistrzyni Polski w kolarstwie

 • Juliusz Poczta - wychowawca młodzieży, propagator turystyki

 • Stanisław Sekula - bezkompromisowy radny minionej kadencji

 • Sabina Urbaniak - założycielka i prezes Stowarzyszenia Sclerosis Multiplex

 • Halina Żylak-Nadstawek - wyjątkowo oddana małym pacjentom lekarka pediatra


Luty 1996


 • KROTOSZYNIANKA ROKU 1995 - Sabina Urbaniak - rzeczniczka racji osób niepełnosprawnych • Sabina Urbaniak


 • PRZYJACIELE KROTOSZYNA - Margo Mallar i Bill Hrycyna z USA, założyciele organizowanej przez nich co roku w Krotoszynie letniej szkółki języka angielskiegoNOMINOWANI

 • Zdzisław Białek - dyrektor najwięszego w mieście zakładu pracy, który bardzo dobrze poradził sobie w czasie trudnym czasie reform ustrojowych, choć upadły wszystkie inne z dawnego zjednoczenia

 • Barbara Dmochowska - propagatorka profilaktyki raka, założycielka Klubu Amazonek

 • Łukasz Florkowski - fruwający stomatolog, szybownik z dużymi sukcesami w tym sporcie

 • Irena Marciniak - pielęgniarka ogromnego serca dla pacjentów

 • Andrzej Skrzypczak - przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność

 • Leszek Ziętkiewicz - wyjątkowo operatywny i ambitny szef Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury


Marzec 1997 • KROTOSZYNIANIN ROKU 1996 - Andrzej Piotrowski - komendant OHP, współorganizator ośrodka profilaktyki środowiskowej dla młodzieży

 • PRZYJACIEL KROTOSZYNA - prof. Władysław Stróżewski, pochodzący z Krotoszyna filozof pracujący na Uniwersytecie Jagiellońskim, autor licznych publikacji i książek
Andrzej Piotrowski


NOMINOWANI

 • Anna Bielawna - założycielka krotoszyńskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i schroniska dla bezdomnych zwierząt

 • Włodziemierz Kajewski i Lechosław Witek - dzierżawcy kompleksu hotelowo-restauracyjnego Krotosz, wspierający szereg organizacji, instytucji, sensownych inicjatyw i pomysłów

 • Stanisław Patalas - główny organizator zjazdu koleżeńskiego z okazji jubileuszu 160-lecia LO im. H. Kołłątaja, na który zjechało tysiąc osób z kraju i świata

 • Maria Urbaniak - dyrektorka krotoszyńskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, inicjatorka rozbudowy tej placówki, oddana dzieciom specjalnej troskiMarzec 1998 • KROTOSZYNIANKA ROKU 1997 - Barbara Dmochowska - niestrudzona propagatorka profilaktyki raka, założycielka Klubu Amazonek

 • PRZYJACIEL KROTOSZYNA - Jerzy Koralewski, poseł UW, konsekwentny zwolennik reformy ustrojowej państwa, zabiegający o zlokalizowanie w Krotoszynie Urzędu Rejonowego, a potem powiatu
Barbara Dmochowska


NOMINOWANI

 • Aleksander Łopaczyk - radny, miłośnik i znawca historii Małej Ojczyzny, zbieracz regionaliów

 • Leszek Kulka - krotoszynianin, wicewojewoda kaliski, polityk uczciwości i kompromisu
 • li
 • Krzysztof Manista - komendant hufca ZHP, organizator prowadzonych na sposób skautowski akcji letnich, przyjaciel młodzieży

 • Grzegorz Polański - nauczyciel i pasjonat muzyki, skutecznie zarażający swą pasją młodych

 • Jan Szyszka - dyrektor szkoły podstawowej w Chwaliszewie, rozbudował tę placówkę i postawił przy niej salę gimnastycznąMarzec 1999


 • KROTOSZYNIANIN ROKU 1998 - Tadeusz Ciesiółka - zaangażowany w pomoc osobom z probleme alkoholowym

 • PRZYJACIELE KROTOSZYNA - Kamila i Axel Riedrichowie - mieszkańcy niemieckiego Dierdorfu, inicjatorzy współpracy krotoszynian i dierdorfian
Tadeusz Ciesiółka


Marzec 2000

NOMINOWANI

 • Jerzy Fornalik - pedagog z ośrodka specjalnego w Borzęciczkach, działający na rzecz zbliżenia młodych Żydów i Polaków

 • Michal Kowalski - harcerz, przytomnie ratował rannych w wypadku autokaru pod Koźminem

 • Helana Kasperska - kustosz Muzeum Regionalnego • KROTOSZYNIANIN ROKU 1999 - Leszek Ziętkiewicz - szef Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury

 • PRZYJACIEL KROTOSZYNA - Kees van der Weerden - założyciel i szef towarzystwa współpracy holendersko-polskiej w Brummen, działającego od końca lat 80.
Leszek Ziętkiewicz


NOMINOWANI

 • Franciszek Konrady - filmowiec amator, zdobywca wielu nagród

 • Lucyna Korsak - pedagog

 • Wiesław Krakowski - bezinteresowny i czuły opiekun schorowanej sąsiadki, starszej pani

 • Marek Olejnik - kompozytor, założyciel i dyrygent kilku krotoszyńskich chórów

 • Lech Pauliński - trener zapaśników, popularyzator sportu wśród dzieci i młodzieżyMarzec 2001 • KROTOSZYNIANIN ROKU 2000 - Jerzy Przewoźny - lekarz, niestrudzony propagator krwiodawstwa

 • PRZYJACIEL KROTOSZYNA - Andrzej Stefański - pianista, prof. warszawskiej Akademii Muzycznej
Jerzy Przewoźny


NOMINOWANI

 • Julian Jokś - burmistrz, za którego kadencji zbudowana została kryta pływalnia z ośrodkiem rehabilitacyjnym

 • Krzysztof Kierzek - krwiodawca, który podzielił się z bliźnimi ponad 100 litrami najcenniejszego leku

 • Zofia Reiter - długoletnia prezes krotoszyńskiego koła Polskiego Związku Niewidomych

 • Józef Zdunek - regionalista, kolekcjoner ekslibrisów, popularyzator turystyki i krajoznawstwa
Marzec 2002 • KROTOSZYNIANIN ROKU 2001 - Józef Majchrzak - właściciel cenionej koźmińskiej firmy Mech-Rol-Plast, którą rozwinął dzięki uporowi, wytrwałości i rzetelnej pracy

 • PRZYJACIEL KROTOSZYNA - Zenon Balanicki - współzałożyciel i prezes prężnego Stowarzyszenia Wychowanków i Nauczycieli LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie
Józef MajchrzakMarzec 2003


 • KROTOSZYNIANKA ROKU 2002 - Jolanta Borska - rehabilitantka z Warsztatu Terapii Zajęciowej, pomagająca bliźnim dźwigać róznorakie brzemiona, których sami nie są w stanie unieść
Jolanta Borska


Marzec 2004


 • KROTOSZYNIANIN ROKU 2003 - Jerzy Fornalik - pedagog, człowiek wielkiego serca, zwłaszcza dla upośledzonych dzieci i naszych starszych braci w wierze, współprowadzący akcję Antyschematy (młodzież różnych nacji porządkuje współnie zaniedbane cmentarze żydowskie)

 • PRZYJACIEL KROTOSZYNA - dr Rafał Witkowski, pochodzący z Krotoszyna historyk pracujący na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jerzy Fornalik


NOMINOWANI

 • Beata Ciesiółka - wyjątkowo energicznie i mądrze kierująca Szkołą Podstawową w Biadkach

 • Teresa Łukowiak - prowadząca w Kobylinie stowarzyszenie aktywizujące bezrobotnych

 • Artur Luźny - pracownik schroniska dla bezdomnych zwierząt

 • Andrzejk Witczak - mężczyzna na wózku inwalidzkim, prowadzący aktywne i ukierunkowane na bliźnich życieKwiecień 2005
 • KROTOSZYNIANIN ROKU 2004 - Michał Ciesielski, polonista z Kobylina, od dziesięciu lat wydający w pojedynkę i za własne pieniądze ambitne pismo Forum Kobylińskie, profesjonalne, dociekliwe

 • PRZYJACIEL KROTOSZYNA - Bernard Nowak - pochodzący ze Smolic, wielokrotnie nagradzany za powieść Taniec Koperwasów lubelski pisarz, właściciel wydawnictwa Test

Michał Ciesielski


NOMINOWANI

 • Justyna Antoniewicz - współzałożycielka duszpasterstwa niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół, pracownica warsztatu terapii zajęciowej w Krotoszynie, pomaga nosić brzemiona, które bez oparcia w bliźnich byłyby nie do udźwignięcia

 • Jarosław Adamski - członek kadry narodowej karate, trener, a przede wszystkim wychowawca młodych w zudnowskim klubie Shodan

 • Mieczysław Opielewicz - prezes związku osób niepełnosprawnych Integracja, znany z uporu i desperacji, gdy walczy o sprawy innychMarzec 2006 • KROTOSZYNIANIN ROKU 2005 - Maciej Orzechowski, bardzo lubiany lekarz i radny, mieszkańcy powiatu doecenili jego odwagę i niezależność poglądów, bo w wyborach parlamentarnych dostał od nich kilka tysięcy głosów

 • KROTOSZYNIANIN ROKU 2005 - Grzegorz Kośmider - przedsiębiorca, założyciel ogólnopolskiego stowarzyszenia producentów opakowań, znany także z działalności charytatywnej

 • PRZYJACIEL KROTOSZYNA - Olivier Janiak, dziennikarz i prezenter stacji TVN, krotoszynianin z pochodzenia

Maciej Orzechowski


Grzegorz Kośmider


NOMINOWANI

 • Helena Bielińska - energiczna powiatowa przewodnicząca związku emerytów i rencistów, zawsze gotowa do pomocy

 • Mirosława Urbaniak - katechetka w Szkole Podstawej nr 4 w Krotoszynie, organizatorka akcji charytatywnych, odważna szefowa koła ZNP

 • Paweł Hadrych - nauczyciel historii w LO im. H. Kołłątaja, laureat pierwszej nagrody w ubiegłorocznym konkursie Muzeum Powstania Warszawskiego za film Depozyt 44Marzec 2007 • KROTOSZYNIANIN ROKU 2006 - Bogdan Kolasiński, ceniony lekarz pediatra, autor wydanej niedawno autobiograficznej książki Jakim cudem jeszcze żyję, w której opisuje dramatyczne przeżycia okupacyjne - działalność konspiracyjną w Suchedniowie, pobyt w kieleckim więzieniu i obozie koncentracyjnym Auschwitz

 • PRZYJACIEL KROTOSZYNA - Agnieszka Glapiak, krotoszynianka z pochodzenia, dziennikarka, założycielka fundacji DOBRO LOKALNE, dyrektor Centrum Informacyjnego RząduNOMINOWANI

 • Lucyna Korsak - założycielka istniejącego od dziesięciu lat stowarzyszenia SZANSA, wspierającego dzieci i młodzież zagrożoną patologią

 • Władysław Czajka - przez 40 lat kierował Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, do tej pory zajmuje się młodymi ludżmi, głównie ze środowisk patologicznych

 • Zygmunt Idziak - w założonym przez siebie stowarzyszeniu JUVENIS skutecznie mobilizuje młodzież do twórczej aktywności

 • Paweł Płócienniczak - autor wierszy i tekstów piosenek, przez całe życie na różne sposoby upowszechniający kulturę

Powrót