Plebiscyt raz na 100 lat

SZLI, DOBRZE CZYNIĄC

Doktor Władysław Bolewski na pierwszym miejscu – zdecydowali swoimi głosami czytelnicy naszego tygodnika. Wyniki plebiscytu Krotoszynianin XX wieku ogłosiliśmy w maju 2001 r. w Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka.

Na ogłoszony w grudniu 2000 r. plebiscyt wpłynęło 631 wypełnionych kuponów. Listę 26 kandydatów do tytułu Krotoszynianin XX wieku redakcja sporządziła korzystając z pomocy miejscowych towarzystw kulturalnych i muzeum, biorąc też pod uwagę sugestie piszących do nas czytelników.

Celowo nie stawialiśmy żadnych ograniczeń – kandydat nie musiał pochodzić z Krotoszyna ani spędzić w nim całego życia. Chodziło przede wszystkim o to, by był to człowiek, który silnie zaznaczył swój ślad w dwudziestowiecznej historii miasta. Biogramy wszystkich pretendentów do tytułu przedstawialiśmy kolejno na łamach Rzeczy. Na każdym kuponie było pięć pozycji. Niektórzy z głosujących zapisali wszystkie miejsca, inni wytypowali jedną, dwie, trzy lub cztery osoby. W trakcie komisyjnego liczenia głosów przyjęliśmy następującą zasadę: pierwsza osoba na liście otrzymywała pięć punktów, druga – cztery, trzecia – trzy, czwarta – dwa, piąta – jeden.

Najwięcej punktów otrzymał doktor Władysław Bolewski, zmarły przed czterdziestu laty lekarz i społecznik, a przede wszystkim gorący patriota. W czasach gimnazjalnych i studenckich działał w konspiracyjnych organizacjach niepodległościowych. Jeden z jego powrotów z więzienia, w roku 1908, przerodził się w wielką manifestację patriotyczną. Krotoszyńskie matki ofiarowały mu wówczas haftowanego orła, do dziś przechowywanego w miejscowym muzeum. Doktor Bolewski przewodził walczącym pod Zdunami powstańcom wielkopolskim, został wówczas ranny. Prawie do końca swoich dni pracował jako słynący z fachowości i dobroci lekarz. Na jego grobie widnieje napis: Szedł, dobrze czyniąc.

Sporządzona na podstawie głosów lokalnej społeczności lista dziesięciu najwybitniejszych krotoszynian minionego stulecia (publikujemy ją poniżej) zawiera między innymi nazwisko syna Ziemi Krotoszyńskiej uznanego przez Kościół za błogosławionego – biskupa Michała Kozala i kandydata na ołtarze – misjonarza oblata Antoniego Kowalczyka, nazywanego przez kanadyjską wspólnotę emigracyjną Bratem Ave, ze względu na szczególne uwielbienie Matki Bożej). Do złotej dziesiątki zaliczono też dwie osoby żyjące – lekarza Bogdana Kolasińskiego i byłego przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego Wiesława Orzechowskiego.

Wyniki plebiscytu ogłosiliśmy w Muzeum Regionalnym, w dniu otwarcia korespondującej z nim wystawy Krotoszynianie ubiegłego stulecia.

Wszystkim, którzy wzięli udział w historycznym głosowaniu, najserdeczniej dziękujemy!Dyplomy odbierają Wiesław Orzechowski (wyżej) i Bogdan Kolasiński

***


WYNIKI GLOSOWANIA


1. Władysław Bolewski – lekarz, społecznik, powstaniec (1190 pkt.)


2. Antoni Kowalczyk – pochodzący z Lutogniewa oblat, misjonarz w kanadyjskim Edmonton, kandydat na ołtarze (881 pkt.)


3. Hieronim Ławniczak – nauczyciel, wychowawca młodzieży, regionalista (834 pkt.)


4. Michał Kozal – pochodzący spod Krotoszyna błogosławiony biskup (671 pkt.)


5. Jan Duczmal – oddany młodzieży nauczyciel (341 pkt.)


6. Bogdan Kolasiński – patriota, lekarz (298 pkt.)


7. Stanisław Nabzdyk – działacz ludowy (282 pkt.)


8. Wanda Grabska – regionalistka (279 pkt.)9. Seweryn Rosik – ksiądz, prof. KUL (250 pkt.)


10. Wiesław Orzechowski – animator przemian w 1989 r. (245 pkt.)


Powrót