stopka

Rzecz Krotoszyńska - tygodnik lokany, pismo powstałe z ruchu Solidarności

Redaktor naczelny: Sebastian Pośpiech.
Wydawca: Lumino Press Krotoszyn
Druk: Norpol-Press (Wrocław).
Konto: 67 8410 0003 2001 0003 8625 0001.
Nakład: 4500 egz.

Jednoaktówka w dwudziestu czterech odsłonach, grywana regularnie co wtorek.
Premiera:
20 marca 1990 r.
Scenariusz: zespołowy.
Reżyseria: Sebastian Pośpiech.
Obsada: Romana Hyszko, Agnieszka Marciniak.
Dział Kolportażu i Reklamy: Weronika Minta.
Fotodekoracje: Paweł Władysław Płócienniczak.
Suflerka: Beata Polańska-Wiatr.

Artyści występujący gościnnie: Radosław Korzecki, Dominika Krotoska, Sławomir Pałasz, Maria Polak, Jan Rosik, Marcin Szyndrowski, Anna Szulc, Ferdynand Woźny.

Zastrzegamy sobie przyjemność opracowywania lub skracania nadesłanych tekstów. Niektórym nadajemy piękne tytuły, niektóre nieco skracamy. Artykułów raczej nie gubimy, ale ich także nie zwracamy. Wzory i elementy graficzne nie będące własnością reklamodawcy należą wyłącznie do nas. Za treść reklam i ogłoszeń nie odpowiadamy. Wszystkich Czytelników kochamy... i zapraszamy w nasze niskie progi od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku. Tych, którzy są bardzo ciekawi, informujemy, że łamie nas Artur Paterek.

Powrót